krone på tand


En tand skal have en krone, da der er en infraktion. Indledningsvist registreres patients bid, som viser at den aktuelle tand står for ca. 1/3 af det samlede tyggetryk (som muligvis forklarer infraktionen, og dermed behov for krone), markeret med sort pil. Den blå pil viser den initiale kontakt, som er i højre side.


Udført hos: Mundvigen Tandklinik

Foruden stor påvirkning ved sammenbid, ses ligeledes påvirkning af den aktuelle tand, ved sideudslag   Også her, står tanden for ca. 1/3 af det samlede tyggetryk.


Nedenfor er interferenserne fjernet på den aktuelle tand, og den nuværende form på tanden kan overføres til kronens design.

Kronen cementeres

Ved sideudslag ses at den nye krone belaster tanden med lige så stor kraft, som udgangspunktet, på trods af at patienten synes at det føles godt, og det røde papir stort set ikke ses på kronen.

Endelige kontrol røntgen, efter cementering af kronen.

En behandling som normalt udføres på en dag.

Til venstre ses det balancerede bid, og nedenfor ses fordelingen af tryk ved sideudslag, som nu er fordelt ligeligt over de bagerste tænder, men stadig med mest belastning af hjørnetanden, som er målet. 

Bagerste tand i rækken havde ligeledes en længdefraktur som desværre var gennemgående, og stod derfor ikke til at bevare. Patienten havde forinden været til læge, og få udskrevet antibiotika, hvilket kunne være undgået, hvis man havde undersøgt tanden først.