Bidskinne


Tilpasning med T-Scan

Mundvigen Tandklinik

Med farvet papir kan man komme langt, men sjældent i mål.


Overfor ses en bidskinne, som er tilpasset efter bedste evne, med farvet papir. Og selv når behandler og patient er sikker på at det er rigtig godt, viser T-Scan at der er ubalance.


Det tager lidt over 10 minutter og 4 kontroller at få et korrekt sammenbid, ved brug af T-Scan, og resultatet vises nedenfor.