Skinnebehandling med dokumentation


Det findes mange skinner på markedet i dag, og det er symptomerne / tilstanden, som bestemmer hvilken skinne som evt. skal benyttes.

Med JVA (Joint Vibration Analyessis) er det muligt at få et indtryk af et kæbeleds tilstand, før, under og efter en behandling.

(billedet viser ikke den aktuelle patient, men har blot til formål at vise opsætningen).

Udført hos: Mundvigen Tandklinik

Denne patient henvises i maj 2022 for kæbeledssmerter, og undersøgelsen viser at begge kæbeled viser tegn på disk displacering uden reduktion, svarende til en Piper 3a. På nedenstående billede, er der sat fokus på det venstre kæbeled.

Der er løbende foretaget kontroller, og de sidste 3 måneder har resultatet været det samme. Der er stort set ingen lyde fra kæbeled længere, der er fokus på ikke at åbne for højt op, og begge kæbeled kan kategoriseres som "normale" / frie for sygdom. En vigtig information til både patient og behandler.